Registrera ny användare

Fyll i och klicka på registrera.

Kontaktinformation

Loggamera-box

Koppling till din värmepump via Loggamera-boxen.

Fyll i Loggamera-boxens serienummer. Du hittar det på etiketten eller kartongen.

Genom att klicka på Registrera godkänner du Loggameras slutanvändardavtalet och personuppgiftspolicy